Grønn Trepyton som hobbydyr

Hold og Stell av Grønn Trepyton

Grønn trepyton - Biak
Typisk Grønn Trepyton - Biak lokalitet, lang snute og karakteristiske gule flekker på hodet

Grønn Trepyton - Chondro

Grønn Trepyton eller “Chondro” (uttales “Kåndro”) avledet fra det tidligere slektsnavnet Chondropython er en trelevende pytonart. I motsetning til hva navnet antyder, finnes de i en rekke andre farger enn bare grønt.

Ungdyr varierer vanligvis fra gul til rød eller rødbrun og av og til også mørkebrun til svart, men endrer gradvis farge og mønster når de modnes. Voksne finnes i levende grønne, blå og tidvis gule fargetoner med forskjellige mønstre og markeringer som ikke bare gjør dem til de spektakulære “Display” slangene, men også til de mest etterspurte av moreliaartene.

Utbredelse

Ny-Guinea og de omkringliggende øyene Biak, Numfoor, Kofiau, Misool og Aru samt de nordlige delene av Queensland, Australia. Mer om utbredelse finnes Under Temasider for Utbredelse

Habitat

GTP lever regnskoger og tilknyttede randsoner – i trær, busker og kratt, fra havnivå og opp mot 2000 MoH.

Forvetntet levealder

Leveder for GTP er normalt 10 til 20 år

Temperament

Grønn trepyton har fått et noe ufortjent dårlig rykte som aggressive, humørsyke slanger med et stygt bitt. Dette er imidlertid stort sett urettferdig og er mer en indikasjon på dårlig håndtering enn en refleksjon over deres faktiske temperament. Håndteres de sakte og med forsiktighet er de vanligvis rolige og tåler håndtering i korte perioder, men noe kjæledyr vil de nok aldri bli.

Størrelse

Nyklekkede slanger varierer fra 20 – 25 cm i lengde og veier ca 10 gram

Voksne slanger er gjennomsnittlig mellom 1,2 og 1,8 m og store individer veier gjerne mer enn 1 kg

Hold som hobbydyr

Det antas ofte feilaktig at Grønn trepyton er en vanskelig og skjør art å holde i fangenskap. Mens dette nok var sant for noen tiår siden er det i dag ikke så veldig vanskelig ettersom en bedre forståelse for deres grunnleggende behov er etablert. Moderne metoder og forbedret teknikk gjør det også enklere å holde stabile og riktige klimatiske forhold i terrariet. I Norge er heller ikke viltfangede dyr tillatt holdt i fangenskap. De viltfangede dyrene vil som regel være utmattede og syke etter å ha tilbrakt lengre tid i transitt og mottak hos mer eller mindre seriøse forhandlere. Verken Australia, Indonesia eller Ny-Guinea tillater eksport av viltfangede individer, men dette foregår likevel i det skjulte og det anbefales derfor aktsomhet ved kjøp fra ukjente forhandlere.

Mus er et godt og riktig for for Grønn trepyton. De har høyere andel kalsium og mindre fett enn tilsvarende rotter
Mus musculus - står på menyen for GTP

Kosthold

Grønn trepyton er ikke-giftige, trelevende rovdyr som i deres naturlige leveområder vil jakte på en rekke virveldyr inkludert gnagere, fugler og andre krypdyr. I fangenskap trives GTP på en diett av rotter eller mus i passende størrelse. Ungdyr mates på med en musepinky hver femte dag til en gang i uken. Størrelsen på byttedyre økes i takt med at slangen vokser samt at foringsfrekvensen senkes. Voksne kan fores med 1 til 2stk 25 – 30g mus hver 10-14 dag.  Da Grønn trepyton har en noe sedantisk  livvstil er det viktig å unngå overvekt da det som regel vil føre til tidlig død. Reduser foringsfrekvensen eller størrelsen på byttedyr dersom dyret begynner å bli overvektig. 

Vivarium

Juveniler

En rekke helt enkle rack-alternativer er egnet for denne typen slanger, men Display-bur er nok best egnet, ettersom dyret sannsynligvis velger seg en favorittplass den vil holde seg til. Grønn Trepyton er ikke en sjenert art som vil gjemme seg hele dagen, i motsetning til de fleste andre slanger. Bur kan utformes som naturtro biotoper, med levende planter og fullspektrum lys.  

Ungdyr kan holdes i mye mindre bur enn voksne. Disse bør ideelt sett måle minst 30 cm x 30 cm x 30 cm (høyde, bredde, dybde), mens voksne kan holdes i terrarier som måler 60cm x 60cm x 60cm eller 90cm x 60cm x 60cm. Husk at dyret ditt ideelt sett skal kunne nå bunnen av buret fra dets høyeste gren.

Buret bør ideelt sett være utstyrt med grener og blader som etterligner slangenes naturlige habitat. Grønne trepyton vil som regel holde seg i ro på ett sted om dagen, men blir mer aktive og benytter seg av hele buret om natten. Naturlige planter er valgfrie og kan bidra til å øke fuktigheten i terraiet, men sørg alltid for at de er egnet for kontakt med dyr og ikke giftige for slangen.

En rekke underlag inkludert sphagnum mose, avispapir, kommersielt tilgjengelig reptilbark etc. kan brukes.

Temperatur

Gammel lærdom dikterer at de fleste krypdyr trenger en termisk gradient for optimal helse og funksjon. Grønn trepyton krever en omgivelsestemperatur på rundt 26 ° C og oppover, men dette bør ikke overstige 32°C ved en eventuell hotspot. Nattetemperaturene kan senkes noen grader, men bør ikke falle under 21 ° C. Her holder vi dem ved rundt 27 – 28°C i hele terrariet, med en nattsenking på 3-4°C hele året, med unntak for parringssesongen (høsten), hvor nattsenking går ned mot 20°C. Våre dyr ser ikke ut til å trives noe særlig under høyere temperaturer. Gir vi dem et hot spot på 30°C eller mer klistrer de seg opp mot veggen så langt unna varmen de klarer å komme, mens de i større grad tar i bruk hele terrariet ved en jevn temperatur på 27-28°C.

Varme kan leveres på flere måter, inkludert varmematter, infrarøde varmepærer eller keramiske varmeutstrålere, disse bør til enhver tid styres av termostat tilsluttet kvalitetstermometere for å sikre optimal funksjon og riktig oppvarming. om de blir veldig varme må de de også skjærmes slik at dyrene ikke brenner seg på dem.

Fuktighet

Luftfuktighet fra 40 – 70% er optimalt. Dette kan være høyere etter tåke osv., Men buret skal ikke tillates å være kontinuerlig fuktig over lang tid, da dette kan forårsake hudinfeksjoner og muggvekst. Dette kan overvåkes ved hjelp av et hygrometer. Luftfuktighetsintervallet kan oppnås ved å spraye ned innredningen en gang per dag og så la det tørke ut over natten. Man kan også opprettholde luftfuktigheten ved å ha et større vannbad i terrariet.

Ettersom luftfuktighet er relativ til temperatur vil det kreves mer vann for å opprettholde en luftfuktighet på for eksempel 50% ved 32°C enn ved 27-28°C. Dette er noe å tenke når man planlegger terrariet og omgivelsene dette står i. Ofte vil luftfuktighet i norske hjem følge luftfuktigheten ute, i hvert fall for de som har moderne balansert ventilasjon hvor luften i hjemmet byttes ut x-antall ganger per døgn. 

Et eksempel:

Dersom utetemperaturen er 10°C (gjennomsnittstemp i Haugesund) og luftfuktigheten ute er 78% (gjennomsnittlig relativ luftfuktighet i Haugesund) vil luften ute holde på 6.11 g/kg luft. Når den varmes opp til romtemperatur på 21°C vil den relative fuktigheten reduseres til 39% og i terrariet på 28°C vil det reduseres til 25% eller 19% ved 32°C. 

Ved å eksperimentere med arealstørrelsen på vannflatene i terrariet kan man kontrollere mengden fordampet vann og relativ fuktighet i terrariet. Dette er enklere dersom man har en jevn temperatur på 27-28°C i stedet for hot spot på 32°C.

Lys

Selv om Chondroer ikke trenger fullspektrumbelysning for å metabolisere kalsium, vil denne type belysning best få frem de livlige fargene. 12 timers belysning hver dag er tilstrekkelig og vil etterligne deres naturlige omgivelser, som har samme antall timer dagslys gjennom hele året.

Oppdrett

Avlsgruppe

Oppdrett av GTP regnes som noe mer utfordrende enn oppdrett av andre typer slanger som snoker, boaer og andre vanlige pytonslanger i fangenskap. I teorien trenger man kun en hunn og en hann, men ikke alle dyr er like effektive som oppdrettsdyr. Særlig hanner kan være ineffektive og virke uinteressert. Greg Maxwell skriver i sin bok “The more complete Chondro” at han mener en avlsgruppe bør bestå av 4 eller 5 hanner til 2 eller 3 hunner for å produsere ett kull i en gitt avlsperiode. Her på bruket har vi 22 kjønnsmodne dyr, (11.11) som ga 3 kull i 2020, 6 kull i 21 og 2 kull i 22.

Kjønnsmodning

Trepytonhunner blir kjønnsmodne ved omkring 3½ års alder, mens hannene blir kjønnsmodne fra 2½ til 3 år. Som retningslinje, bør avlsvekten for hunner være: 1000g + Hanner ned mot 350g kan noen ganger være store nok til å få jobben gjort.

Introduksjon

Som for alle avlsdyr, bør både hann og hunn være toppkondisjonert før forsøk på avl. Temperaturveksling er nødvendig, og terrarietemperaturene om natten bør gradvis senkes til de lave 20 °C  (men ikke lavere enn 15 ° C) i minst to til tre uker før hannen introduseres for hunnen. Det er viktig å sikre at de vanlige dagtemperaturene opprettholdes i løpet av denne perioden. Grønne trepytoner vil vanligvis kopulere om natten, og hvis de huses sammen kontinuerlig vil de fortsette å gjøre det av og på i en lengre periode.

Egglegging

Hunner skal gis en tørr reirboks for å legge egg i. kullstørrelser kan variere fra 10 til 20 egg, men generelt er gjennomsnittet rundt 14, selv om det forekommer avvik fra en slange til en annen. Egg kan ruges ut av hunnen eller inkuberes ved temperaturer mellom 30 ° C – 31 ° C og vil vanligvis klekke i løpet av 49 – 55 dager. Når babyene forlater eggene, bør de overføres til individuelle bur og holdes godt hydrert med hyppig spraying til de skifter ham.

GTP Youtube-Videoer

Denne videoen viser et foredrag av avdøde Rico Walder, en av guruene i miljøet.

Denne videoen viser foringsteknikk for gjenstridige babyer – også Rico Walder

En video som viser foringsteknikk fra en Australsk oppdretter

Håndtering – Rico Walder 

Kjønnsbestemmelse – Rico Walder

Advarsel – Dette bør kun utføres av personer med erfaring da man lett kan komme til å skade dyret.

Kjønnsbestemmelse basert på hamskifte – Thomas Daff.

PS. “Popping” som utføres på mer robuste snoker, pyton og boa er ikke egnet for GTP’er da det vil føre til skader på dyret… 

Nyttige lenker