Herpetologi

Nyere forskning

Nyere forskning har gitt oss bedre innsikt i hvordan disse dyrene lever i det fri. Dette i kombinasjon med lang erfaring med hold av dyrene i fangenskap gir oss også mulighet til å forbedre kårene for disse dyrene ved en mer naturlig tilnærming til levemiljøet i terrariene. Det florerer av informasjon på nettet som etter min mening er foreldet. På de neste sidene vil jeg derfor forsøke å trekke ut og flette sammen den viktigste informasjonen fra publiserte studier som ligger fritt tilgjengelig på nettet. I rapportene står det mye interessant som jeg ikke får tatt med her, så jeg vil oppfordre spesielt interesserte til å lese disse rapportene.

Herpetologi – Feltherpetologi

Herpetologi er gren innenfor zoologien og ordet “herpetologi”  er fra Gresk: ἑρπετόν, herpeton, “krypende dyr” og -λογία, -logia, “lærdom” og dreier seg altså om læren om krypdyr og amfibier.

Innen fagfeltet herpetologi har man også spesialister for de forskjellige dyregruppene:

  • Batrachology, Læren om amfibier
  • Ophiology, læren om slanger
  • Saurology, læren om øgler.
  • Cheloniology, læren om skilpadder
Steve Irwin, bedre kjent som krokodillejegeren

Krokodillejegeren Steve Irwin (1962-2006)
kontroversiell entertainer og herpetolog

Forfattere

David Wilson

Robert Heinsohn

John A. Endler

Daniel J. D. Natusch

Jessica A. Lyons

Feltstudier

Wilson et al.

Age- and sex-related differences in the spatial ecology of a dichromatic tropical python (Morelia viridis)

Foraging ecology and diet of an ambush predator

Geographic range, population structure and conservation status of the green python (Morelia viridis), a popular snake in the captive pet trade

The adaptive significance of ontogenetic colour change in a tropical python

Life-history traits and ontogenetic colour change in an arboreal tropical python, Morelia viridis

Natusch og Lyons

Relationships between ontogenetic changes in prey selection, head shape, sexual maturity, and colour in an Australasian python (Morelia viridis)

Geographic and Sexual Variations in Body Size, Morphology, and Diet among Five Populations of Green Pythons (Morelia viridis)

Distribution, abundance and demography of green pythons (Morelia viridis) in Cape York Peninsula, Australia

 

Les videre :

Utbredelse | Klimatiske forhold | Juvenile dyr | Fargeendring | Voksne dyr


Legg inn en kommentar